کارخانه فولاد سازی

شرکت فولا دپایا اولین شرکت در ایران بوده که بومی سازی تجهیزات کارخانه احیا را آغاز نمود از تجهیزات تولیدی این شرکت میتوان به شل کوره، بدنه آبگرد، سقف آبگرد، سوپر استراکچر سقف کوره، پلتفرم گردان کوره، ستون‌های نگهدارنده الکترودهای ایجاد قوس الکتریک، سبد قراضه، ترانسفر کارهای حمل پاتیل، اسلب و بیلت، پاتیل، سبد قراضه، لنس اکسیژن، بازوی الکترود گیر، استراکچر کوره و پلتفرمهای دسترسی، مکانیزم EBT و سایر تجهیزات اشاره نمود.