پروژه‌های صنعت فولاد

فولاد پایا مجری پروژه‌های EPC کارخانجات صنعت فولاد در ایران

نام پروژه : فولاد هرمزگان
شرح پروژه : ایجاد دو کارخانه تولید آهن اسفنجی به ظرفیت تولید سالیانه هر یک ۸۵۰ هزار تن با روش میدرکس (MIDREX)
کارفرما : ایمیدرو – شرکت ملی فولاد ایران – فولاد هرمزگان
محل پروژه : هرمزگان – بندرعباس
سهم فولاد پایا : ۵۱% ( مهندسی – سیویل، سازه ، برق ، پایپینگ ، سیستم انتقال مواد – ساخت کلیه تجهیزات ثابت و اسکلت فلزی ، تامین Bulk Material و اجرا)
برای اولین بار در ایجاد کارخانجات آهن سازی، واحد شماره یک این پروژه بدون تاخیر ودر موعد مقرر مطابق برنامه زمان بندی پیش بینی شده در بهمن ماه سال ۸۷ افتتاح گردید.

نام پروژه : فولاد شادگان
شرح پروژه : ایجاد یک کارخانه تولید آهن اسفنجی به ظرفیت تولید سالیانه ۸۵۰ هزار تن با روش جدید ایرانی پرد (PERED)
کارفرما : ایمیدرو – شرکت ملی فولاد ایران – فولاد شادگان
محل پروژه : خوزستان – شادگان
سهم فولاد پایا : ۵۱% ( مهندسی – سیویل ، سازه، پایپینگ ، سیستم انتقال مواد- ساخت کلیه تجهیزات ثابت و اسکلت فلزی، تامین Bulk Material و اجرا)

نام پروژه : فولاد سفید دشت
شرح پروژه : ایجاد یک کارخانه ذوب و ریخته گری پیوسته اسلب به ظرفیت تولید سالیانه ۸۰۰ هزار تن
کارفرما : ایمیدرو – شرکت ملی فولاد ایران – فولاد سفید دشت
محل پروژه : چهار محال و بختیاری – سفید دشت
سهم فولاد پایا :  ( مهندسی – سیویل ، سازه، پایپینگ ، سیستم انتقال مواد- ساخت کلیه تجهیزات ثابت و اسکلت فلزی، تامین Bulk Material و اجرا)

نام پروژه : انتقال آهن اسفنجی ، آهک و فرو آلیاژ به کوره قوس الکتریکی
شرح پروژه : مهندسی ، ساخت ، نصب و راه اندازی سیستم انتقال آهن اسفنجی ، آهک و فرو آلیاژ به کوره قوس الکتریکی – فاز ۱ و ۲
کارفرما : گروه ملی صنعتی فولاد ایران
محل پروژه : خوزستان – گروه ملی صنعتی فولاد ایران
سهم فولاد پایا : ۱۰۰% (مهندسی ، ساخت ، نصب و راه اندازی)

نام پروژه : فولاد کاوه جنوب
شرح پروژه : ایجاد دو کارخانه تولید آهن اسفنجی به ظرفیت تولید سالیانه هریک۸۵۰ هزار تن با روش میدرکس (MIDREX)
کارفرمای اصلی : بنیاد مستضعفان – ایمیدرو ( شرکت فولاد کاوه جنوب)
محل پروژه : هرمزگان – بندر عباس
سهم فولاد پایا :قرارداد MC و ۱۳% ( ساخت کلیه تجهیزات ثابت اصلی وتامین بخشی از بالک متریال و خرید بخشی از تجهیزات داخلی )

نام پروژه : فولاد بافت
شرح پروژه : ایجاد یک کارخانه تولید آهن اسفنجی به ظرفیت تولید سالیانه ۸۵۰ هزار تن با روش جدید ایرانی پرد (PERED)
کارفرمای اصلی : ایمیدرو – شرکت ملی فولاد ایران
محل پروژه : کرمان – بافت
سهم فولاد پایا : ۲۰% (مهندسی – سایت، سیویل، سازه، پایپینگ، سیستم انتقال مواد- ساخت کلیه تجهیزات ثابت اصلی )

نام پروژه : فولاد میانه
شرح پروژه : ایجاد یک کارخانه تولید آهن اسفنجی به ظرفیت تولید سالیانه ۸۵۰ هزار تن با روش جدید ایرانی پرد (PERED)
کارفرما ی اصلی : ایمیدرو – شرکت ملی فولاد ایران
محل پروژه : آذربایجان شرقی – میانه
شرح کارفولاد پایا : مهندسی – سیویل، سازه، پایپینگ، سیستم انتقال مواد، سیستم تصفیه آب- ساخت تجهیزات ثابت اصلی ورکوپراتور
حجم کار فولاد پایا : ۱۸% مبلغ کل قرارداد

نام پروژه : فولاد نیریز
شرح پروژه : ایجاد یک کارخانه تولید آهن اسفنجی به ظرفیت تولید سالیانه ۸۵۰ هزار تن با روش جدید ایرانی پرد (PERED)
کارفرمای اصلی : ایمیدرو – شرکت ملی فولاد ایران
محل پروژه : فارس – نیریز
شرح کارفولاد پایا : مهندسی – سازه، پایپینگ، سیستم انتقال مواد – و ساخت رکوپراتور و بخشی از تجهیزات ثابت اصلی
حجم کار فولاد پایا : ۵% مبلغ کل قرارداد