نصب و راه‌اندازی

بخشی از پروژه‌های مهم نصب و راه اندازی

ردیف شماره پروژه شرح نوع پروژه مشتری
۱ ۱۰۵۰ ساخت و نصب هشت عدد کوره های قوس الکتریکی فولاد مبارکه PC فولاد خوزستان
۲ ۱۱۸۸ پروژه افزایش ظرفیت فولاد خوزستان EPC فولاد خوزستان
۳ ۱۱۹۴ ساخت و اجرای حمل مواد طرح زمزم فولاد خوزستان PC فولاد خوزستان
۴ ۱۲۱۴ افزایش ظرفیت کوره ۵ ( نصب) فولاد خوزستان C فولاد خوزستان
۵ ۱۲۱۶ نصب و راه اندازی فولادسازی اسفراین C فولاد اسفراین
۶ ۱۳۰۰۰۰ طرح کارخانه احیاء فولاد هرمزگان EPC فولاد هرمزگان
۷ ۱۳۴۰۰۰ طرح توسعه حمل مواد فولاد خوزستان EPC فولاد خوزستان
۸ ۱۴۰۰۰۰ طرح کارخانه احیاء فولاد شادگان EPC فولاد شادگان
۹ ۱۴۱۷۰۰ نصب تجهیزات کوره پیشگرم نورد ورق عریض C دانیلی
۱۰ ۱۴۳۱۰۰ نصب و راه اندازی پروژه افزایش ظرفیت و بهینه سازی کوره ۴ فولاد خوزستان EPC فولاد خوزستان
۱۱ ۱۴۴۰۰ طرح کارخانه فولاد سازی فولاد سفید دشت چهارمحال EPC فولاد چهارمحال
۱۲ ۱۴۴۷۰۰ نصب و راه اندازی پروژه افزایش ظرفیت و بهینه سازی کوره ۳ EPC فولاد خوزستان
۱۳ ۱۵۷۱۰۰ طرح توسعه حمل مواد گروه ملی فولاد ایران EPC گروه ملی
۱۴ ۱۶۰۰۰۰ عملیات پایپینگ فولادسازی فولاد کاوه جنوب SKS EC فولاد کاوه
۱۵ ۱۶۳۲۰۰ نصب و راه اندازی فاز ۲ طرح حمل مواد DRI گروه ملی فولاد ایران EPC گروه ملی
۱۶ ۱۶۳۸۰۰ اجرای عملیات پایپینگ پروژه احیا صبا فولاد خلیج فارس PC فولاد صبا خلیج فارس
۱۷ اهواز پایا تهیه ، ساخت و نصب کوره پاتیلی شماره ۴ PC فولاد خوزستان
۱۸ اهواز پایا تکمیل اجرای (نصب) پروژه احیای مستقیم فولاد کاوه جنوب C فولاد کاوه جنوب