مبدل حرارتی

مبدل حرارتی و تیوب باندل

شرکت فولادپایا سازنده مبدلهای حرارتی ،ایر کولر ، فایر هیتر

تیوب باندل