سهامداران

سهامداران شرکت فولاد پایا

نام سهامدار درصد سهام
آسکوتک – ایران ، آلمان ۴۹%
ایریتک ۱۷%
اشخاص حقیقی (مدیران شرکت فولاد پایا) ۳۴%