سهامداران

سهامداران شرکت فولاد پایا

[table striped=”true” bordered=”true” head_style=”true”][table_head][table_row][table_heading_cell]نام سهامدار[/table_heading_cell][table_heading_cell]درصد سهام[/table_heading_cell][/table_row][/table_head][table_body][table_row][table_cell]آسکوتک – ایران ، آلمان[/table_cell][table_cell]49%[/table_cell][/table_row][table_row][table_cell]ایریتک[/table_cell][table_cell]17%[/table_cell][/table_row][table_row][table_cell]اشخاص حقیقی (مدیران شرکت فولاد پایا)[/table_cell][table_cell]34%[/table_cell][/table_row][/table_body][/table]