ریخته گری

از تولیدات این شرکت میتوان به تاندیش و تاندیش برگردان، استندهای تعمیر، نگهداری، سگمنت‌های خطوط بیلت، انواع میزهای خط انتقال بیلت و اسلب و دامی بار اشاره نمود.